Intro til fagene

Fagfordeling

Gul: Antall timer med fellesfag per uke
Orange: Antall timer med idrettsfag per uke

FELLES PROGRAMFAG

Aktivitetslære 1, 2 og 3.

Aktivitetslære skal gi bred erfaring knyttet til allsidig kroppsbruk og praktisk idrettslig aktivitet der ferdighetsutvikling er sentralt. Kompetansen i aktivitetslære skal være nær knyttet til faget treningslære. Elevene skal oppnå samlet kompetanse gjennom praktisk erfaring med, ferdigheter i og kunnskap om ulike aktiviteter og treningsformer i miljøkategoriene sal/hall, barmark, vann og snø/is. Aktivitetslære er delt opp i hovedområdene: idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv.

Treningsledelse 1 og 2+3.

Arbeidet med programfaget skal gi elevene kunnskap om ulike undervisningsprinsipper og -metoder, utvikle lederegenskaper og sette dem i stand til å fungere som gode og trygge trenere. De skal lære om forhold som har betydning for avvikling av idrettsarrangement, og lære å ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle evnen til samarbeid, respekt, lojalitet og ansvar, og få kunnskap om og forståelse for verdien av å bidra til utvikling av idrettslig aktivitet i lokalsamfunnet.

Idrett og samfunn

Gjennom innsikt i idrettens historiske utvikling skal opplæringen i programfaget idrett og samfunn gi forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring.

VALGFRIE PROGRAMFAG 

(Alle skal ha ett av disse fagene):

Breddeidrett 1, 2 og 3.

Breddeidrett er et fag som skal skape bevegelsesglede gjennom et allsidig aktivitetstilbud. På St. Svithun ønsker vi å introdusere elever for mindre tradisjonelle idretter som: golf, tennis, curling, surfing, klatring, frisbee, baseball og fekting, i tillegg til rytmiske aktiviteter og basistrening. Idrettsaktivitetene vil variere noe fra år til år.

Toppidrett 1, 2 og 3

Faget Toppidrett gir talentfulle ungdommer med idrettsambisjoner mulighet til å kombinere idrett og skolegang. Toppidrett er et 5-timersfag, men det gis i mange tilfeller mulighet til å trene 7 timer i uka i skoletida. Toppidrett idrettsfag og Toppidrett studiespesialiserende (TID) trener sammen.

For å kunne velge Toppidrett, må elevene være på et høyt idrettslig nivå. De elevene som ønsker toppidrettstilbudet går igjennom en uttaksperiode første 30 dagene hvert år. Dette er en konsekvens av at det er et begrenset antall plasser i de ulike idrettene.

Friluftsliv 1

Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er sentralt i faget. På St. Svithun ønsker vi å ha et spesielt fokus på det lokale friluftslivet, og gi elever mestring og positive opplevelser i naturen.

Trykk her for å lese mer om innhold og formål med de ulike fagene.